שירים בדרך

לפעמים בדרך ,אני פוגש בשיר, בעיתון או ברדיו. בספר או בשיחה. והשיר ממשיך בדרך ללוות,  יש לי  צורך לאסוף אותו כמו תפילה לסידור.כזה מצאתי בדף הפותח לספרו של חים באר חבלים בספריה של חמדאן שם בסיני "אלה היו ספרים שלמיםשל תוכן, מיום ליום היה אבי פקח יותר במילה.אמי מובנת בחיוך.

סוכה בנינו וגם חדר להילה ונסענו לסיני

בחג הסוכות בנינו סוכה בגורן ונסענו לסיני  .סוכה  קטנה וחמודה, ברכנו ומי חסרה לנו בסוכה? בלאבש הבת האחות והדודה הילה. לכן בקשתי מליאור לפתוח לך חדר שם להציב ברכות וגעגועים וסיפורים  מכולנו במיוחד להילה לפעמים גם לעמית. חזרנו מסיני והדבר הראשון שאני כותב . בביקור הבא אנחנו נסע לסיני כולנו.!!!.מהורים מתגעגעים.

הסוכה 2007

כל סבא יודע אם הנכדים מגיעים, תפקידו לבנות סוכה . והשנה ההחלטה לא עוד אילתורים ולסכך שגדל בגינה בחלונינו. נבנה סוכת נחלים וכך הנס קרא ,אורות בסוכה היו חסרים ומאיר חביב  השכן נתן האור הלבן ואת הצבעונין מצאה  קטלינה שאני קוראה  אנז'לינה - המלאך שלנו, שומרת נפשה וגופה של אמי .

אהבה חדשה ישנה

מזה שבע שנים מצאתי עצמי שוקע לסיפור נהריה. עבודת המ.א. בנושא בדרך אחרת מבית הספר למוזיאון הוליכו אותי למוזיאון. היכל המוזות לדידי הוא היכל הסיפורים. במיוחד כאשר מדובר בסיפור של מקום ואנשים.כל שנה בצורך למיפגש מחודש קבוע ומשתנהעם סיפורים ומספרים.

אהבה חדשה ישנה

מזה שבע שנים מצאתי עצמי שוקע לסיפור נהריה. עבודת המ.א. בנושא בדרך אחרת מבית הספר למוזיאון הוליכו אותי למוזיאון. היכל המוזות לדידי הוא היכל הסיפורים. במיוחד כאשר מדובר בסיפור של מקום ואנשים.כל שנה בצורך למיפגש מחודש קבוע ומשתנהעם סיפורים ומספרים. ילדי העליה החמישית, ילדי המייסדים וסיפורם חיברו אותי לבית ליברמן.

שקיעה בראש הנקרה סתיו 2007

בדרך לראש הנקרה בקרתי באכזיב את  אלי אביבי חולה זקן ועייף  וחדר מאיר סגור.  לא מסגיר אהבות כותבים וזמנים אחרים. בדרך שעל הים מימין פרחו חצבים כנרות נשמה, ובצד האחר חבצלות הדליקו חוף ים.

שבת מצאתי זוג חצבים בגנינו ובפרשת השבוע ניצבים וילך...

כאשר ירדתי לגני ראיתי זוג חצבים, לברך על הזמן והמקום. כך כאשר ירדתי לפסוקים בפרשת השבוע בעזרתו של דב אלבוים, ודבר בזכות ובחובה של לעשות בחירה בחיים משמעותיים, יחד עם ישראל סגל דברו במשמעות זו הבחירה . כאשר הכל נקבע מראש והרשות נתונה , ברגעי בחירה ומשמעותם  בקיומינו הפרטי או הציבורי, בזמן המתואר חילופי שילטון וכניסה לארץ .

הברוש שלי "ותהודות זהות "

"תהודות זהות " תהודות זהות  מצאתי בעיתון הארץ של שבת אותו אני  קונה כדי לגעת בתרבות ובספרות ובפרשת השבוע , לא תמיד אני מבין את היגיון הבחירה  הבוחר ומי בעצם זה הבוחר?

הברוש שלי ו"תהודות זהות "

"תהודות זהות "  מצאתי בעיתון הארץ של שבת אותו אני  קונה כדי לגעת בתרבות ובספרות ובפרשת השבוע.   שמחתי על פרסום הגיליון החדש של כתב העת "הכיוון מזרח" ש