ללולו מתנה מישראל בת 60 ,( להקליק על הדגל ) גדלנו בראי המציאות בוקר הגעתי לרעיון והנחמד הזה לכן אני שולח לך לראות ולהעביר לחברים מתגעגעים עם חיבשוק