השבוע נהיה בדרך לאמריקה לנכדים.
ברגשות מעוורבים ובמחשבה שניה הנסיעה באה בזמן ובמקום ותיתן משמעות לזמן שקבלתי .
השבוע נהיה בדרך לאמריקה לנכדים.
ברגשות מעוורבים ובמחשבה שניה הנסיעה באה בזמן ובמקום ותיתן משמעות לזמן שקבלתי .
שבת  התחלנו אורזים בגדים, בקשות : ,,,גם את איה פלוטו ושמוליקיפוד צילמתי וכתבתי אותם מכין רשומה לבית קיסוס