בשבת זכינו  לביקור שלושת נכדינו, דברו בשבחו של הגליל, בנוף בשקט ושביל הגמדים.  השבת בסימן פרשת במדבר .

בעקבות איתמר הלכנו לבית הכנסת, לקבל את השבת עם הפיוט לכה דודי לשלמה אלקבץ. את  שמו של המחבר איש צפת,  מצא איתמר בשורות הפיוט .  ידע את מקומנו בסידור במהלך כל התפילה,  תלמיד חכם . בחזרה  מבית הכנסת לבית לקידוש , מהרהרים במעמד הר סיני, אותו רגע שהפכנו לאחד ובדרך מהרהר במכנה המשותף . שאין אני  יודע מה הוא אותו מכנה המשותף שלנו ואיתמר שאל בבדיחותא , מה לא למדת שברים  בבית הספר ...
בשבת בדקנו אוצרות באוספים, בחפצים.  מגילת אסתר שניצלה משריפה וגניזה בגורן ,www.kesos.org/node/281 המפתח לסיפור פקיעין ואבא ליאור מצא תמונות ילדות , מחשב ראשון וגעגוע.
ואני ברכתי אשרי שזכינו .