חזרנו ו לשביל הגולן לחגיגת סוף אביב

מנחל דליות לגמלא , עם תמונות מרהיבות של קודקוד חומי,
 ואבי במילים נוגעות עם תמונות מרהיבות,
אכן צלילים אחרונים של אביב, אבל איזה תזמורת... ואיזה מנצח
. וליש נשאר לברך....