תשע״ג מברלין 2013, מה נשתנה הלילה הזה ? אנחנו  בגולה! 
ואוסיף מדברי חכמים ונשלח ברכת חג וברכות לסדר כהילכתו . 
תחילה לקסוסים ולמשפחת לוי בראשון לציון, לסדר כשר ושמח , לליאור  ואודליה, הרבה נחת  וכוח עם ארבעת הבנים , כל השנה .שישירו מה נשתנה . ובעבר השני ? הילה שלנו חיבשוק גם לך ולעדי  בלא -בש. השנה בסימן געגוע לאמי ואבי ומריאן החסרים זכרונם לברכה . ברכות לבית דהן  וכהן,לדוד יצחק ודודה תמר בריאות וברכות לכל באי ביתם במושב  גורן.