בן יקר הברכות ליום הולדתך , בחרתי להציב בבית קסוס.  בית  בניתה עבורנו בית ההוה  והעתיד למישפחתינו . מקום להציב  אהבה אמונה וגעגוע למרחקים לרחוקים ולקרובים .

ברכות ביום חגך היה נאמן לעצמך, בכוח האמונה תוכל לצלוח כל את   

גר.  מצרף חיבשוק ואהבה המון נחת ממשפחתך

מכולנו אמא , הילה ואני הכותב אבשלך !!!

תמונות והארועים אשמח אם תציב להשלים את המצוה

אולי מפתחות הדמיון העליז הם המתנה לכל שנה כל החים בהצלחה

מפתח מיוחד נוסף,   מצאתי בעבורך אצל  ״כמשה פגש את בודהא״

 "מפתח עם הוראות כיצד לפתוח את הדלת ולצאת לחופשי. לשים אותו בחור של המנעול, לסובב פעמיים ולדחוף את הדלת."