אבאלה/סבאלה..

מזל טוב שיהיה לך , המשך מסע מרתק וגישור בין עבר אל תוך עתיד בין האוביקט לסביבה.

המשך מחקר ודמיון (ולעתים חפירה) המשך סקרנות ועניין וניצוץ... בין אם במוזיאון או פיטר פן על סירת מנוע...

אנחנו אוהבים ורק רוצים עוד (דמיונות, הזיות, חפירות ופיטרפניות על ספינות...) - מאחלים ........

Healthy, happy and  mostly  free

It is a privilege to be by your side

To share your life is quite a ride

Your wealth of knowledge of the arts

Your way of thinking, logic and smarts

So sensitive and caring as a son

Maybe because you're the only one

A gentle grandpa and father too

Responsible for what you choose to do

38 years you've been my charm

As we go through life arm and arm

Happy Birthday  David Dear

May this be the start of a very good year.