טכסים, מנהגים ומסורות, הם המיחדים בני אדם. וכך כל שנה ביום העצמאות חג כפול אצל משפחת מגדל .
חברים לשביל, שכנים ומזדמנים.
התמונות מספרות כל אחד בדרכו . ראשון אבי אלוני  הירושלמי . בהשך יהודית בתמונותיה.
וחומי כהגלו בקוש על האש ובמצלמה תמונות זכרון. עד לחג הבא או שביל או מפגש חברים בתודה הקסוסים