מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות נס ציונה תש"ב 2012
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? השנה בבית קסוס בנס ציונה  ובני ומשפחתו וברכות לאורי שהצטרף למיכאל נריה ואורי, ( ואולי נולדת כאן מסורת חדשה )
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות,  עדין חסרים יקירים ונשלח לכל אחד ברכה של בלא-בש, עד לאמריקה הרחוקה לעדי והילה. מי יתן ובשנה הבאה כולנו אצל שולחן אחד נברך.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, השנה שאלו מה נשתנה בעבורנו איתמר ונריה ויזכה את כולנו במצווה והגדילו לעשות ועלו לתורה בפרשה פסח ובהפטרה הגישו בכולם הערב את "התרג'ם" ( תרגום  הטכסט העברי לארמית וערבית. ושלחו מכאן ברכות לילדים ולכלות לנכדים ולנינים. כל אחד במקומו לקבל הברכה .
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, פסח תמיד יעמוד בברכת בריאות לכולם במיוחד לחממה אחותי רפואה שלמה .  ברכות שהחיינו והגענו לזמן הזה הרד"ק.