לכבוד  פורים , עולים עם מיכאל,איתמר ונריה לירושלים  ....עם הספר. לגלות את סיפור ירושלים .

וכך הגענו למיגדל דוד לחפס תערוכה במוזיאון  ירושלים בארבע ידיים וסרט  על תולדות ירושלים כל אלה מחכים לנו במגדל דוד . התחלנו בשעת סיפור ומשם ליצירה בעקבות הסיפור  וההמשך בתערוכה ירושלים בארבע ידיים. ומשם למצודה לתצפית על זו ירושלים הקדושה כפול שלוש . וולסיום שם בסימטאות העיר העתיקה, עם חומוס ופלפל וחתיף, סיימנו החגיגה!   

 

 

 

 

 

www.towerofdavid.org.il/Hebrew/Category3/Temporary_Exhibitions/Jerusalem_for_four_hands