מנגינה החזירה אותי לתערוכה ״ בשבילך אני מתגעגעת - כל וואחד מנה פקלבו חקיה "טניה בחומר מירי במילים וברקע המוסיקה . הקסם חזר ואותו מקדיש לאהובי נפשי בגולה הילה ועדי עם חיבוק אני מקדיש....

רשומה זו  לזכרה של טניה אנגלשטיין  ז"ל

  30.8.2003 - 10.10.203  ותמונות מספרות ומזכירות ומתגעגעות

 

 Storyteller

Oh storyteller tell us a story
Make it a tale
Tell me about the people of old
Tell me about 1001 Nights
And about Lunja daughter of the Ghoul (the monster)
... And about the son of the Sultan

I'm about to tell a story (I'm just told that this phrase is what is said before you tell a story, I have no idea what it could mean)
Take us far from this world
I'm about to tell a story
Everyone of us has a story in his heart

Narrate and forget we're adults
In your mind we're young
Tell us about heaven and hell
About the bird that never flew in his life
Make us understand the meaning of the world

Oh storyteller tell it just as they told you
Don't add anything, don't leave anything out
We could see into your mind
Narrate to make us forget this time
Leave us in the world of once upon a time