"במקום שיש ברושים עומדים."...תערוכה או תצוגה לזכרו של  של מורנו פרופ' מוטי עומר, במוזיאון תל אביב לאמנות.  מעורר שאלות... אין שם חיים. או מצבה לחיים שהיו. זיכרון כאילו הצטרפנו לקברת דרך. ומהרהר בחווית התנועה וזו נחרתת עמוק בזיכרון.  

"ההולכים" של מיכל רובנר על רקע הברושים העומדים.  דמויות בתנועה  הן מוטיב חוזר בעבודות של מיכל רובנר תנועת היחידים או הקבוצות, שסיבת בהתקהלותם נותרה חידה. 

 

 

שארית הזמן....

״מובל אל 

המחוז 

ובו העקבות שאין לטעות בהם.  

אל תקרא עוד- הבט! 

אל תביט עוד - לך״

 

 פאול צלאן מתוך שירו הצרה. יש ואין