אז ברוח הדרופליה העדכנית גם kesos.net מובל כצאן
אני משתמש בו כשפן הנסיונות של דרופל 4.7 אז ראו הוזהרתם