סוד הלוח העברי - שבועות
התכנית התמקדה בסוגיה של "עם בחירה": בהר סיני הפך ישראל לעם. במעמד זה גם נקבע כי עם ישראל נבחר להיות "עם סגולה".  בין עם נבחר לעם בוחר. ואולי אני רק ירא ה' ולא בית ישראל או בית אהרון  זה מקומי כבוחר מצוות .
מה המשמעות לכך שעם ישראל רואה את עצמו "עם נבחר". האם יש לזה משמעות גנטית כלשהיא? האם המשמעות היא שעם ישראל צריך להיות מוסרי או טוב יותר ולהיות "אור לגויים"? או שיש לזה משמעות הירארכית - האם אנו טובים מעמים אחרים? האם יש לכך בכלל משמעות?  הצורך להגדיר מחדש את משמעות היהודי  ואת סוגיות  הבחירה כמנגנון לעתיד .
דב אלבוים שוחח על כך עם פרופ' אריאלה אופנהיים, פרופ' יהודה באואר, שרגא בר-און, פרופ' ישראל קנוה וד"ר מיכה גודמן.
http://www.iba.org.il/media/?recorded=1
 החג בסימן תיקון שבועות, במוזיאון בבית המדרש  ובמניינים הרבה, לעורר שאלות .
לכבוד החג נדבר  על או בעקבות  ספרו של חברנו על על ההר,  והזמנה  בעקבות אותיות  המתגלות ומזמינות אותנו יחד עם רות ללכת בעקבות "המסע  אל האשרה "
http://www.mikicohen.co.il/