ה' באדר ב' תשע"א . נכדי נריה תלמיד כתה א' נבון  ויודע  כבר לקרוא . לכבוד פורים ביקש  מגילת אסתר אמיתית על קלף, לא ספר ספריה. השבתי שזו עלה  הרבה כסף ונזכרתי שיש לי מגילת אסתר שקבלתי מאבי.

כאשר הייתי בגילם של נכדי איתמר ונריה גרנו במושב גורן, מול ביתינו עמד צריף ירוק בית הכנסת , יום אחד עלה באש , לא זוכר למה ובאיזה תאריך (דוד יצחק חושב 1959). ואני זוכר את כל  ההמולה וכל הכפר מתגייס, מנסים להציל ספרי תורה מהשריפה ולא מצליחים ואבי שלמה ז"ל מצליח להציל רק את המגילה שהחלה בוערת  וסימני השריפה  מעידים על כך. פסולה לקריאה ואמורה היתה ללכת לגניזה. בקשתי אותה למשמרת יחד  עסיפור הצלתה, מקדיש   בגעגועים לאבי  ושומר לבני ליאור שלמה ולנכדי  בברכת חג פורים שמח . תמונות עוד יגיעו........