לולו דודה בשלישית, הדודה של מיכאל , שלחתי תמונות חנוכה ומהברית בנס ציונה. אנחנו כבר ביום השישי לחנוכה היום אדליק נרות החג בגורן ונחזור לתמי וביתה למסיבת החנוכה. אתם תתחסרו לנו את וליאור ושלושת הנכדים. נקווה שבשנה הבאה בארעא דישראל ניפגש. תמונות וחוויות עוד אשלח חיבשוק בסימן יום השישי בחנוכה