חוליה נוספת בשאלה למה נוסעים מצאתי
הצליין החילוני י.אורפז ע"מ 11-78
צליין אומר לנו המילון- הוא עולה רגל למקום קדוש.
צליין חילוני, עולה רגל שאין לו מקום קדוש צליינותו היא תנועת הנפש , דומא מסוים , איש שקט עליות לרגל שהיא עצמה התכלית עצמה
בכפירה כזו המאפיינת את המאה הזאת מפוכחת אך חסרת מנוחה, מזינה אותו במרץ מר.לעיתים באמצע דרך יסוריו הוא אפילו עשוי לחוש כי משנראה לו ארץ ישימון נהפך בלא משים בזכות צליינותו חסרת התקוה אך בלתי נילאית להיכל של משמעות