השאלה למה נוסעים ממשיכה להטריד את מוחי המחפש, השאלה החלה בחשבון נפש שלפני נסיעה לירדן בעקבות תלמיד וסנדלים בקצה פסיפס והמשיכה אחרי המסע.  בפרק המסע לנבו שלא יצא אל הפועל ובמפגש של סופרים קוראים תנך, מאיר שליו החזיר אותי עם דוד ונשותיו אל בעיקר אהבה" – ולפרק החשוב באהבה הוא ה"לך לך" אגדה,  סיפור או שאלות מוציאות או דוחפות אותנו למסע של חיפוש אמות או עימות. ויש מסעות שאינם אמצעי של התרחקות או של התקרבות אלה הם התכלית עצמה. הפשר לזה המסע ניגלה או יתגלה רק אחרי ימים שנים. " המסע נוטל את הנוסע מן המוכר ומן הבטוח – ממשפחתו, מידידיו מנכסיו, מבין קירות הבית המגן עליו- ומפקיר לחסדן של נסיבות חדשות. המסע מעצם טיבו הוא נתיב עלילה וגורל . לא יפלא שספרים רבים עוסקים במסע. הרבה מסעות יש , הבולטים בהם...............ם