הירהורים בשבת הגדול שלפני הסדר, פרשת "צו"

בגמרא מסכת ראש השנה (יא ע"א) אומר רבי אליעזר: "בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל". לעומתו סובר רבי יהושע: "בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל". הגאולה שכבר היתה היא כמובן גאולת מצרים, המתבטאת בפסח. הגאולה העתידית היא ציפיית הדורות לעתיד לבוא. שבת זאת, הקודמת לחג הפסח, עמוסה רגשות ותקוות ביחס לגאולה; פסח עצמו יש בו משום הגאולה .השבת מכונה "שבת הגדול" בעיקר בגלל הפסוק ממלאכי: "הנה אני שלח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום ה' הגדול והנורא". כאן אנו שבים לפתח דברינו. מלאכי, אחרון הנביאים המופיע בתנ"ך, מתנבא על אחרית הימים וקושר אותה באליהו הנביא, המשמש דמות עיקרית בליל הסדר. ".

בנהות או בעקבות קדיש של בן !

"בנהות" המילה כמו אבהות ואימהות פגשתי השבוע במוזיאון ישראל. בעבודתה של עדנה אוחנה, בזכרון קפוא של אב חייט אצל מכונת התפירה.
זכרון לכוד בשעוה לבנה, החשוף לחום בזמן המישתנה.
ועוד סיפור של בנהות מהשבוע, מצאתי עצמי בנחום אבלים" של אבא שלמה כהן המכונה זריואל במחוזות דובדוב, מתאורית במרוקו לאורן האלזיר ומשם דרך מרסי לישראל. הגיע למעברה בזרנוגה ע"י רחובות ומשם לירושלים.

הזמנה לחדר "בבית קסוס" 21.3.06

בני בנה "בית קסוס" ברשת, משכן לחלומות ולרעיונות חברים ל"דמיון העליז" אח וירטואלי למחברת יומי. ביקש שאכתוב תעודת זהות לחדר ואגלה ברבים סודות ואוצרות. אברר ואציג מי אני בעצם?! דוד ומשה בן לסולטנה ושלמה קסוס. הבית הנמצא בכל מקום ובשום מקום. בית נאה למשפחה פזורה מגורן ומעלות בגליל, רמת גן ודנבר קולורדו שם באמריקה הרחוקה. כך נח

kesos.net מתיחת פנים

אז ברוח הדרופליה העדכנית גם kesos.net מובל כצאן
אני משתמש בו כשפן הנסיונות של דרופל 4.7 אז ראו הוזהרתם