בנהות או בעקבות קדיש של בן !

"בנהות" המילה כמו אבהות ואימהות פגשתי השבוע במוזיאון ישראל. בעבודתה של עדנה אוחנה, בזכרון קפוא של אב חייט אצל מכונת התפירה.
זכרון לכוד בשעוה לבנה, החשוף לחום בזמן המישתנה.
ועוד סיפור של בנהות מהשבוע, מצאתי עצמי בנחום אבלים" של אבא שלמה כהן המכונה זריואל במחוזות דובדוב, מתאורית במרוקו לאורן האלזיר ומשם דרך מרסי לישראל. הגיע למעברה בזרנוגה ע"י רחובות ומשם לירושלים.

הזמנה לחדר "בבית קסוס" 21.3.06

בני בנה "בית קסוס" ברשת, משכן לחלומות ולרעיונות חברים ל"דמיון העליז" אח וירטואלי למחברת יומי. ביקש שאכתוב תעודת זהות לחדר ואגלה ברבים סודות ואוצרות. אברר ואציג מי אני בעצם?! דוד ומשה בן לסולטנה ושלמה קסוס. הבית הנמצא בכל מקום ובשום מקום. בית נאה למשפחה פזורה מגורן ומעלות בגליל, רמת גן ודנבר קולורדו שם באמריקה הרחוקה. כך נח